Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup provádění rekonstrukce stoupaček

2. 8. 2013

 

Vážení spoluvlastníci a nájemníci,
 
jak jsme Vás v průběhu července informovali, na základě Vašich odpovědí ohledně možnosti zpřístupnit byty jsme naplánovali rekonstrukci stoupaček s firmou TUKA na termín 5. srpna – 13. září. Stejně tak jsme podle Vašich odpovědí připravili detailní časový plán provádění prací v domě po jednotlivých vchodech a stoupačkách (viz příloha).
 
Na shromáždění vlastníků jsme také řešili, zda je pro rekonstrukci rozvodu vody a kanalizace potřeba „ohláška“ či povolení stavebního úřadu. Po ověření na Stavebním úřadu Prahy 4 (Ing. Miloslava Poláková, referent pro P4 - Podolí) a podle paragrafu 103 Stavebního zákona není na rekonstrukci vnitřních rozvodů potřebný souhlas Stavebního úřadu ani „ohláška“.
 
 
Práce budou zahájeny  5.8.2013 a budou prováděny ve všedních dnech v pracovní době od 7.°° do cca 17.°° hodin.
Mimořádné a nepředvídané práce při napojování rozvodů mohou být prováděny i mimo tyto hodiny.
 
5.8. – 17.8. 2013 - Společné rozvody v přízemí
V prvních dvou týdnech bude provedena výměna vodovodních rozvodů v přízemí (od hlavních uzávěrů k jednotlivým stoupačkám). V této době bude občas nutné vypnout vodu buď v celém vchodu, či na jednotlivých stoupačkách, nicméně tyto výpadky budou omezeny na minimum a večer voda vždy poteče.
Současně budou prováděny práce na odstranění nefunkčních přípojek plynu k demontovaným plynoměrům společných prostor.
 
Pro plynulý postup prací potřebujeme zpřístupnit sklepní kóje, kde vedou rozvody vody a kanalizace. Prosíme všechny uživatele těchto prostor, aby kontaktovali členy výboru, protože bude nutné tyto sklepy dočasně zpřístupnit. Nájemníci v domech 1089 a 1090, označte prosím svoji kóji číslem bytu. Zástupce firmy TUKA Vás pak osloví a dohodne konkrétní datum (někdy v prvních dvou týdnech), kdy práce provede.
Výluky v dodávkách vody a plynu bude firma oznamovat na nástěnkách.
 
V dalších týdnech přijdou na řadu jednotlivé stoupačky v následujícím pořadí:
 
·         Vchod 1090 – týden od 19.8.
·         Vchod 1087 – týden od 26.8.
·         Vchod 1088 – týden od 2.9.
·         Vchod 1089 – týden od 9.9.
Zástupce firmy TUKA Vás bude kontaktovat a dohodne s Vámi způsob provedení prací ve Vašem bytě. Dále dohodne způsob provedení přípojky teplé vody od kotle do instalačního jádra v bytě. Vzhledem k tomu, že tento rozvod je součástí bytové jednotky a část vlastníků jej má již provedený, přikládáme v příloze ceník, na jehož podkladě Vám bude práce za tuto přípojku firmou TUKA účtována.
 
Kontakty na odpovědné pracovníky firmy:
 
Ludvík Tůma          tel. 603 471 765
Miroslav Kubinec         tel. 603 471 756
 
 
Majitelé bytů, kteří v době přípravy projektu nárokovali u projektanta provedení rekonstrukce bytových rozvodů vody, dostanou od Výboru společenství nabídkový rozpočet firmy TUKA s.r.o., se kterou si individuálně dohodnou provedení prací. Tyto práce nejsou vázány smlouvou o dílo na výměnu stoupaček a zajišťují a platí si je majitelé bytů sami.
 
V každém vchodu pak výměny stoupaček budou probíhat následovně:
 
  • Pondělí – byty 3 + KK
  • Úterý – byty 2 + KK
  • Středa – byty 4 + KK
  • Čtvrtek – výměna stoupačky ke kotlům a vedení teplé vody do jednotlivých bytů
  • Pátek a následující dny - zednické práce, začištění atd. v jednotlivých bytech a společných prostorách – vše už podle Vaší dostupnosti na základě individuální dohody s firmou TUKA.
Na každé jednotlivé stoupačce by neměla téct voda vždy pouze ten jeden konkrétní den a večer už by mělo být vše funkční.
 
Aby mohla výměna každé stoupačky proběhnout a celý projekt byl uskutečněn dle plánu ve stanovených termínech, je naprosto nutné, aby ve stanovený den byly všechny byty na konkrétní stoupačce zpřístupněny!
 
Majitel bytu, který nezpřístupní byt v dohodnutém termínu, uhradí náklady za prostoje a vícepráce firmy TUKA s.r.o.
 
Chápeme, že stavební práce (i sebemenší) v koupelnách či záchodech a to zejména v bytech po rekonstrukci jsou nepříjemností, nicméně chceme Vás ujistit, že na základě smlouvy o dílo musí firma TUKA vše v bytech uvést do původního stavu (nedohodnete-li se jinak, například kvůli chystané rekonstrukci). Dodávky obkladů pro opravné práce budou realizovány po dohodě s Vámi, a to buď bude zabudován Vámi dodaný obklad, nebo firma nakoupí dostupný materiál. Omítky budou provedeny v kvalitě dle stávajících povrchů.
 
Zástupcem Výboru společenství, který bude průběžně kontrolovat provádění díla, bude náš soused pan Sehnal.
 
Předem děkujeme za spolupráci a trpělivost.
 
Výbor Společenství
 

Časový plán prací ke stažení:

Časový plán rekonstrukce

Jednotkové ceny pro montáže přípojky teplé vody v bytě ke stažení:

Jednotkové ceny

 

Všechny dokumenty této aktuality jsou rovněž uloženy v oddíle Dokumenty 2013 v souhrnném bloku Informace a dokumentace k projektu rekonstrukce domovních rozvodů vodovodu a kanalizace.