Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na na shromáždění členů Společenství Pod Pekařkou 1087–1090 dne 12.5.2014

 

 

 

Výbor Společenství Pod Pekařkou 1087–1090 svolává shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat

 

v pondělí 12. 5. 2014 od 18.00 hodin na adrese Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840
(učebna, ve které se bude shromáždění konat, bude označena u vstupu do objektu)

                                 

 

Program shromáždění:

 

1.         Úvod, seznámení se způsobem řízení shromáždění, s postupem

        hlasování shromáždění, informace o stavu členské základny,

        informace o počtu vlastnických podílů přítomných členů Společenství

        a o usnášeníschopnosti shromáždění.

2.         Odsouhlasení programu shromáždění, volba zapisovatele

        a skrutátora.

3.         Zpráva o činnosti a hospodaření SVJ za rok 2013.

4.         Zpráva revizní komise

5.         Realizace projektu Výměna silnoproudých a slaboproudých rozvodů:

5.1.  Informace o postupu výběrového řízení

5.2.  Odsouhlasení rozsahu projektu Výměna silnoproudých

         a slaboproudých rozvodů

5.3.  Odsouhlasení vybraného zhotovitele a návrhu smlouvy o dílo.

6.          Odsouhlasení postupu příprav dalších investičních projektů –

         malby domů, opravy balkonů, atd.

7.          Diskuse.

7.1.  Dopis obyvatel vchodu 1090

 

 

Informace vlastníkům:

 

·         Shromáždění bude řízeno v souladu se stanovami Společenství.

·         Pozvánky budou vyvěšeny na nástěnku v domě, doručeny vlastníkům

      do poštovních schránek a zároveň rozeslány e-mailem.

·         Podklady k jednání budou předány do poštovních schránek a zaslány

      e-mailem.

·         Žádáme vlastníky, kteří se nemohou jednání účastnit, aby zmocnili své

      sousedy.

·         Ukončení shromáždění se předpokládá ve 20:30 hodin.

 

 

Přílohy pozvánky:

·  

          Formulář „Plná moc k zastupování vlastníka na jednání shromáždění“ je

     ke stažení zde:

     Plná moc pro hlasování na shromáždění

 

 
 
Podklady pro jednání:

Podklady budou vlastníkům k dispozici na webových stránkách

a k nahlédnutí v tištěné podobě u členů Výboru Společenství.

O uložení podkladů na web budete informováni e-mailem

a na nástěnkách.

 

  

Výbor Společenství Pod Pekařkou 1087-1090

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt

Společenství vlastníků Pod Pekařkou 1087 - 1090, Praha 4 - Podolí

Pod Pekařkou 1087/29
147 00 Praha 4

IČ: 290 45 266

svjpodpekarkou@seznam.cz