Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na na shromáždění členů Společenství Pod Pekařkou 1087–1090 dne 18.4.2013

 

Výbor Společenství Pod Pekařkou 1087–1090 (dále jen „Výbor“) svolává shromáždění vlastníků jednotek, toto shromáždění se bude konat

 ve čtvrtek 18. 4. 2013 od 18:30 v Základní škole Kavčí hory, K Sídlišti 840, Praha 4.

Přesné místo konání shromáždění bude vyvěšeno u vchodu do školy.

 

Program shromáždění:

1.           18:30 hod - Úvod, seznámení se způsobem řízení shromáždění, odsouhlasení programu shromáždění, volba zapisovatele a skrutátora.
 
2.           18.45 hod - Informace o projektu – Výměna stoupaček – projekční řešení firma CEDE Studio, Ing. Jan Klimeš.
 
3.           19:15 hod - Informace o projektu – Výměna výplní lodžií – studie, statické posouzení a návrh materiálů Martin Fořt.
 
4.           19:45 hod - Informace o projektu – Výměna silnoproudých a slaboproudých rozvodů – projekční řešení Martin Frühauf.
Informace o možnostech zřízení a provozu Zabezpečovacích systémů detekce plynu, kouře a tepla (zabezpečení proti výbuchu a požáru) - představení nabídky firmy Jablotron – Ing. Žižka.
 
5.           Seznámení s postupem hlasování shromáždění, informace o stavu členské základny, informace o počtu vlastnických podílů přítomných členů Společenství a o usnášeníschopnosti shromáždění.
 
6.           Hlasování o realizaci projektů:
a)     Výměna stoupaček,
b)     Výměna silnoproudých a slaboproudých rozvodů,
c)     Zřízení zabezpečovacích systémů detekce plynu, kouře a tepla,
d)     Výměna výplní lodžií včetně rozhodnutí o kvalitě výplně.
 
7.           Harmonogram přípravy realizace projektů, odsouhlasení dodavatelů pro výběrová řízení.
 
8.           Odsouhlasení podílu příspěvku Společenství na financování rekonstrukce venkovních úprav zelené střechy garáží v opěrné zdi v rozsahu: ozelenění střechy, oprava opěrné zdi, nátěr zábradlí.
 
9.           Doplňovací volby do výboru Společenství.
 
10.         Informace - vedení samostatného účetnictví garáží.
 
11.         Informace - vyhodnocení zkušebního provozu připojení k internetu po stávajících rozvodech STA.
 
12.        Diskuse.
 
Informace vlastníkům:
Shromáždění bude řízeno v souladu se stanovami Společenství.
 
Žádáme vlastníky o dochvilnost. Schůze bude zahájena informacemi zpracovatelů dokumentace o rozsahu a kvalitě připravovaných rekonstrukcí.
 
Žádáme vlastníky o nominaci kandidátů pro doplňovací volby člena výboru.
 
Informace o postupu přípravy dalších projektů:
Rozdělení sklepů, Výměna garážových vrat, Malby domů jsou uváděny v zápisech se schůzí Výboru společenství.
 
K jejich projednání bude připraveno další shromáždění.Termín navrhujeme v polovině června 2013.
Ukončení shromáždění nejpozději ve 21:00 hodin.
 
Přílohy pozvánky:
·        Aktualizované Stanovy společenství – 13.12.2013
·        Formulář - Plná moc k zastupování vlastníka na jednání shromáždění
·        Profesní životopisy kandidátů doručené do 27.3.2013
 
Podklady pro jednání:
Návrhy projektů budou vlastníkům k dispozici na webových stránkách a k nahlédnutí v tištěné podobě u členů Výboru. O uložení projektů na web budete informováni e-mailem a na nástěnkách.
 
 
Výbor Společenství Pod Pekařkou 1087-1090