Jdi na obsah Jdi na menu
 


Realizace projektu rekonstrukce elektrorozvodů

 

Shromáždění vlastníků, které se konalo 12.5.2014, stanovilo vítěze výběrového řízení na realizaci projektu „Opravy a úpravy elektroinstalace v domě Pod Pekařkou 1087-1090, 147 00 Praha 4“. Stala se jím firma emro s.r.o..

 

Výbor společenství na podkladě zmocnění shromáždění vlastníků podepsal s firmou emro s.r.o. smlouvu o dílo na realizaci tohoto projektu. Text smlouvy a prováděcí projektová dokumentace je uložena na webových stránkách v sekci Informace a dokumentace k projektu rekonstrukce elektrorozvodů.

 

Výbor zároveň podepsal objednávku na provádění technického a autorského dozoru při provádění prací s panem Martinem Frühaufem, který zajistí odborný dohled nad prováděním zakázky.

 

Práce na realizaci projektu budou probíhat dle přiloženého harmonogramu od 2.6.2014 do 25.7.2014.

 

Podrobné informace o podmínkách realizace dostanou vlastníci postupně v dostatečném předstihu do poštovních schránek a zároveň jim budou zaslány emailem.

 

Pracovní doba při rekonstrukci bude pondělí až pátek od 7.00 do18.00 hodin. Práce v bytech po dohodě s majiteli či nájemníky bude nejpozději do 18.00 hodin.

 

Pracovníci dodavatele, kteří se budou podílet na realizaci díla, budou jmenovitě uvedeni ve stavebním deníku a opatřeni visačkami se jménem a razítkem dodavatele.

 

Dodavatel bude dodržovat zákaz kouření v celém objektu.

 

Dodavatel bude provádět každodenní úklid pracoviště, používaných přístupových cest, chodeb a schodišť. Závěrečný úklid zahrnuje odprášení stěn, umytí podlah, zábradlí, výtahů, dveří skříní atd., všech používaných místností, dotčených konstrukcí domu a veřejného prostranství.

 

Kromě úklidu, který zajišťuje dodavatel, výbor objednal u úklidové firmy, která pravidleně uklízí dům, mimořádný úklid ve středu večer po ukončení velkých bouracích prací a požádal o provedení pravidelného víkendového úklidu v sobotu ráno.

 

Práce v jednom vchodu budou trvat cca dva týdny. Viz harmonogram prací.

 

V prvním týdnu budou prováděny zejména práce na chodbách a ve společných prostorech. Bourací práce budou velkým zdrojem prachu, proto výbor doporučuje v těchto dnech vždy ráno vypnout kotel na chodbě a v podvečer si ho zase pustit, aby nenasával dovnitř prach. Případně je vhodné nechat komory s kotlem otevřené, pracovníci dodavatele po dohodě s nájemníky kotle vypnou sami. Komory kotlů i plynoměrů budou před bouráním na chodbách zakryty proti prachu.

 

Během prvního týdne prací se se zástupci dodavatele osobně domluví s vlastníky na způsobu přivedení a ukončení vedení v bytě.

 

Do bytu budou přivedeny tři nové přípojky:

 

1. Do stávajícího elektro rozvaděče v bytě bude přiveden nový silový kabel, který zájemcům v budoucnu umožní využití spotřebičů napájených třífázovým proudem. Při rekonstrukci se způsob odběru elektřiny v bytech nemění. Pro zprovoznění odběru třífázového proudu je nutná nová individuální smlouva s PRE a nový elektroměr.

 

2. V nově vytvořené zásuvce bude ukončena přípojka typu LAN (Local Area Network – místní síť), která bude po ukončení rekonstrukce využita pro distribuci Internetu a případně pro další datové komunikace. Internet bude k dispozici jednotlivým zájemcům na základě individuálně uzavřené smlouvy s poskytovatelem Internetu a bude za poplatek dle ceníku poskytovatele.

 

3. V nově vytvořené zásuvce bude ukončena přípojka typu STA (Společná Televizní Anténa), která bude po ukončení rekonstrukce využita pro distribuci pozemního a satelitního vysílání televize a rozhlasu. Stávající rozvod STA bude i nadále v provozu.

 

Během rekonstrukce nebude v provozu domácí telefon. Informujte prosím o této skutečnosti případné návštěvy.

 

Ve dnech 9.6., 23.6., 7.7. a 21.7. 2014 v době cca od 8:00 do 16:00 hodin bude ve vchodech dle harmonogramu vypnut elektrický proud, protože dojde k přepojení vchodu a všech elektroměrů na nové napájecí vedení.

 

Kontaktní osoba firmy emro s.r.o. pro práce na Pekařce:

Jan Popelář

mobil: 775 123 474

email: popi-do@seznam.cz, emro@emro.cz

 

Technický dozor Společenství Pod Pekařkou 1087-1090:

Martin Frühauf

mobil: 603 897 422

email: fruhauf.vinarice@seznam.cz

 

Pro případné dotazy nebo poznatky k rekonstrukci jsou Vám rovněž k dispozici všichni členové výboru.

 

Děkujeme za pochopení krátkodobých potíží se zvýšeným hlukem a prašností během rekonstrukce.

 

Harmonogram postupu prací v jednotlivých vchodech:

Harmonogram prací